Bohemian Books

  
 
Håndlavede notesbøger til tanker og tegninger, minder og menuer, lister og leg, collager og cool stuff, billetter, bon'er og (pressede) blomster. Bøger til hverdag, fest og ferie ...!
[English translation and order form at the bottom of this page].
 
Bogen har hårdt omslag, som er betrukket med papir eller stof. Ryggen er lavet af bølgepap. Den indeholder min. 10x4 ark papir (ialt 80 sider), som varierer i størrelse, kvalitet, struktur, farve, mønster etc. Siderne er syet sammen på maskine og i hånden.
 
Størrelse: Ca. 16 x 11,5 cm.
Jeg har valgt at lave bogen i et brugervenligt format, således at den er nem at have med overalt, hvad enten den ligger i håndtasken eller i jakkelommen.
  
Bogen er et unikt eksemplar, hvor papiret er nøje udvalgt til sammensætningen af denne bog - ark for ark. Ikke 2 bøger er identiske.
 
Til fremstilling af bøgerne anvender jeg såvel nyt papir som gammelt/vintage papir, mønstret og ensfarvet: F.eks. kopipapir, designpapir, håndlavet papir, blondepapirservietter, nodepapir, sider fra bøger, skrivepapir, brevpapir, avispapir, papirposer, kuverter, pergamentpapir, atlas, gavepapir, hyldepapir, karton, silkepapir ... og tyl.
 
Bogen holdes lukket med neonfarvet elastikbånd påsat 2 små vedhæng: en kvast og en charm i guld/sølv-wannabe.
 
Dekoration af bogen overlader helt jeg til dig, da det skal være DIN bog. Jeg har blot gjort forarbejdet og håber, at bogens farver, mønstre og forskellige strukturer vil inspirere dig til det videre arbejde, hvad enten du vælger at dekorere kanterne med maskingtape (mt), påsætte faner af mt, pynte siderne med stickers og stempler ... eller noget helt fjerde. Bogen gemmer på nogle små overraskelser, som du evt. kan bruge til dette.
 
Din Bohemian Book er fremstillet til at blive brugt, og jo mere den bliver anvendt og jo mere patina den får des bedre. Når bogen bliver slidt og går lidt i stykker (og dét gør den garanteret, hvis du er flittig), så lapper du den blot. Bogen skal ikke være "fin og fornem", men skal have "rynker" præcis som en gammel ven, rynker der vidner om det liv han/hun har levet, rynker af gode minder og historie.
 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
 
Bohemian Book - Floral Babushka
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Green
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Pink dream
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Zoo
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Retro
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book -   Leopard Star
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Rainbow
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Pink tulle
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Blue
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Vintage shelf
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Pastel Rice
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Kitschy Zebra
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
Bohemian Book - Pastel Pip
Tilbud
På lager
300,00 200,00 DKK
  [ TOP ]
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
Handmade notebooks for ideas and drawings, memories and menus, lists and laughs, collages and cool stuff, tickets, certificates and (pressed) flowers. Books for everyday, party and holiday ...!
 
The book has a hard front/back that is covered with paper or fabric. The spine is made of corrugated cardboard. It contains at least 10x4 sheets of paper (totally 80 pages) which vary in size, quality, texture, color, pattern, etc. The pages are stiched together by sewingmachine and by hand.
 
Size: About 16 x 11.5 cm.
I have chosen to make the book into a user-friendly format so that it is easy to carry anywhere, whether it's in your handbag or jacket pocket.
  
The book is one-of-a-kind, where the paper is carefully selected to the composition of this book, sheet-by-sheet. Not two books are identical.
 
For the production of the books I use both new paper and old (unused) vintage paper, patterned and plain: eg. copy paper, design paper, handmade paper, doilies, note paper, pages from books, writing paper, stationary, newspapers, paper bags, envelopes, tracing paper, atlas, gift wrapping paper, shelf paper, cardboard, tissue paper ... and tulle.
 
The book closes with a neon colored elastic band attached 2 small pendants: a peace sign and a tassel.
 
The decoration of the book this I leave entirely up to you as it should be YOUR book. I've just done the framework and hope that the book's colors and patterns etc. will inspire you, whether you choose to decorate the edges with colorful maskingtape, attach tabs, decorate the pages with beautiful stamps or something completely different. The book also hides some small surprises for further inspiration.
 
Your Bohemian Book is designed to be used and the more you use it the better. When your book wears and tears (and I'm positive it will, if you are diligent), you just fix it with colorful maskingtape or glue ... The book should not be "fine and distinguished," but needs "wrinkles" just like an old man who has lived ... wrinkles of good memories and history.
 
Foreign orders (to addresses outside Denmark):
Please use the order form below ...
 
 
  [ TOP ]
lilula.dk / Lisbet Lücke Larsen | Pilegårdsvej 2, Tokkerup, 4320 Lejre - Danmark